Konkurs i wystawa na anioła

Konkurs i wystawa na anioła – dowolna forma plastyczna

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach zaprasza do wystawy i konkursu pt.: Anioły.

Szczegóły na stronie: www.gokkomorniki.pl.

Prace dostarczamy do Ośrodka Kultury w Komornikach do dnia: 04.12.15

Serdecznie zapraszamy!

1. Konkurs i wystawa ma charakter otwarty dla dzieci i dorosłych. Ma na celu promocję i podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowej związanej
z wykonywaniem plastyki obrzędowej. Celem jest tworzenie i ozdabianie wizerunku „Anioła”.
2. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach ul. Stawna 7/11. Opiekunem eventu Julia Kaczmarczyk-Piotrowska.
3. Wielkość pracy przestrzennej nie powinna przekraczać 100 cm wysokości. Formy płaskiej 200 cm.
4. Należy wykonać „Anioła” w niecodziennej odsłonie. Zachować kształt jako formę przestrzenną, płaską natomiast interpretacja wybranego surowca i technik zdobniczych pozostaje w zamyśle autora pracy.
5. Anioła należy dostarczyć do dnia 04.12. 2015 do godziny 15:00 do galerii sala Piwnica GOK Komorniki, ul. Stawna 7/11, gok.komorniki.jkp@wp.pl.
6. Prace zgłaszamy indywidualnie lub jako grupa. Prosimy o jej opisanie: autor, dane kontaktowe, w przypadku placówek – nazwa instytucji i kontakt z prowadzącym.
7. Posiedzenie jury w dniu 09.12.2015 przyzna nagrody w kategoriach zgłoszeń: dziecięcej: przedszkola, SP klasy 0-III, SP klasy IV-VI, młodzieżowej oraz dorosłych.
8. Zostanie opublikowana lista laureatów na stronie GOK Komorniki.
9. Prace pozostają w dyspozycji Organizatora – Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach i zostaną zaprezentowane na wystawie.
10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne o autorstwie wykonanej pracy.
11. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa w dniu 10.12.2015 w galerii sala Piwnica oraz wręczenie nagród laureatom.
12. Organizator nie wypłaca honorariów autorom za publikację ich prac.
13. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
14. Nie odebrane prace w ciągu 3 miesięcy przechodzą na własność Organizatora.
15. Udział w konkursie i wystawie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

UWAGA: zgłoszenia grupowe po eliminacjach wewnętrznych w placówce zgłaszającej.

Liczymy na Państwa pomysłowość i innowacyjność, a także dobór środków, skłaniających się do poszukiwań eco surowców.

Opr: JKP GOK Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook