Aglomeracja Komorniki

W dniu 18 kwietnia 2013r. rada gminy w uchwale nr XXXV/304/2013
pozytywnie zaopiniowała propozycje planu aglomeracji Komorniki.
Łączna liczba mieszkańców tej aglomeracji wynosi obecnie 23 tys 330
osób.

Teren aglomeracji objąłby Plewiska, Komorniki, Głuchowo, Łęczyce,
Rosnowo, Rosnówko, Szreniawe, Walerianowo, Wiry, Chomęcice (bez
Wypalanek) oraz część Lubonia tj. ul. Nowiny, Krętą, Polną, Bluszczową,
Oliwkową i Rumiankową.

Oryginalny tekst uchwały wraz z uzasadnieniem można zobaczyć tutaj

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook