Czy masz właściwie oznakowaną posesję?

Czy masz właściwie oznakowaną posesję?

podswietlany-numer-domu-zasilany-energia-sloneczna-3_0_b

Od czerwca mają być restrykcyjnie przestrzegane przepisy dotyczące oznakowania przez właściciela posesji. Według art. 64 Kodeksu Wykroczeń, za źle oznakowaną posesję grozi grzywna aż do 250zł!

Komu może grozić grzywna? Według Par. 1 artykułu, karze podlega właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik nieruchomości, który nie umieścił tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nie utrzymuje jej w należytym stanie.

O ile z tym paragrafem większość z nas nie ma problemu, o tyle może budzić obawy par. 2 artykułu: “Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości”. W skrócie, jeśli dostwca pizzy nie może trafić do Ciebie po zmroku, to prawdopodobnie łamiesz prawo :)

Mamy jednak dobrą informacją dla zabieganych mieszkańców Plewisk, którym trudno będzie znaleźć czas na modernizację tabliczek. Właściciele niepoprawnie oznakowanych posesji nie będą od razu karani mandatem. Po skontrolowaniu takiej sytuacji przez władze, użytkownik nieruchomości będzie miał obowiązek zmodernizować oznaczenie w wyznaczonym terminie, bez dodatkowych kar pieniężnych.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook