Ferie artystyczno-przyrodnicze w Komornikach

Ferie artystyczno-przyrodnicze w Komornikach

LEŚNE PRZEMIANY po raz trzeci.

W Komornikach, podczas zimowej przerwy w nauce, dzieci uczestniczyły w akcji: “Ferie artystyczno-przyrodnicze” . Zaczarowany świat sztuki w połączeniu z naturą to aura pod jaką upłynął dzieciom wolny czas.

Podczas trwania przedsięwzięcia zrealizowano autorski, artystyczny program pt: „Leśne Przemiany” Julii Kaczmarczyk-Piotrowskiej odnoszący się do syntezy plastyki z przyrodą. Spotkania urozmaicone były zajęciami plenerowymi i muzycznymi. W programie udział wzięli przedstawiciele instytucji: Wielkopolskiego Parku Narodowego, Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Centrum Zarządzania Łęgami w Czeszewie, Nadleśnictwo Jarocin. Lasy Państwowe.

Dzięki tej inicjatywie dzieci miały możliwość uprawiania twórczości, tkwiącej w rozwoju osobowości, podejmując tematy zainspirowane spontanicznie, w formie książki. Sztuka jest tworzeniem nowych treści, niepowtarzalnych wartości, zwłaszcza gdy w rolę artysty wczuwa się dziecko.
Dzieci uwielbiają marzyć i przeżywać, chcą wiedzieć, obcowanie z nieskażoną przyrodą lub jej namiastką wywołuje emocje w środowisku technicznym i zurbanizowanym. Był to podstawowy bodziec inspiracji twórczej w wykonywaniu ilustracji przedstawiających zwierzęta leśne, mapy, rośliny w skomplikowanej specyfice współczesnego życia, w którym poziom i tradycje kulturowe wyciskają najsilniejsze piętno. „Leśne przemiany” zorganizowano już po raz trzeci.

Ferie odbyły się w czasie: 25-30.01.2016 i uczestniczyły w nich dzieci w wieku od 6-11 lat. Zapraszamy do świetlicy edukacyjnej: PRONATURA!

1

3

4

4

Udział w projekcie: Izabela Frąckowiak, Julia Kaczmarczyk-Piotrowska, Marta Torebko.


Więcej: https://www.facebook.com/events/1644648562469399/

Opr.Julia Kaczmarczyk-Piotrowska

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook