Gmina Komorniki przystąpiła do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Gmina Komorniki przystąpiła do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

8 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy Komorniki podpisana została umowa o udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. “Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. W imieniu gminy Komorniki umowę podpisał Wójt Jan Broda, natomiast Województwo Wielkopolskie reprezentował Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Wcześniej, na czwartkowej sesji Rady Gminy Komorniki radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Umowa została zawarta na 3 lata. Jest ona następstwem podpisanego w grudniu 2017 roku porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Miastem Poznań, Powiatem Poznańskim, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz gminami i powiatami położonymi wzdłuż 4 linii kolejowych, w którym strony zadeklarowały partycypację w kosztach uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Wolsztyn, Wolsztyn – Poznań Główny.

Poznańska Kolej Metropolitalna to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie. Kursy pociągów w godzinach szczytu mają się odbywać nawet co 30 minut, zapewniając pasażerom odpowiedni komfort podróżowania. Uruchomienie PKM następować będzie etapami, począwszy od połowy 2018 roku. Zakończenie wdrażania projektu przewidziane jest na 2021 rok i uzależnione jest od zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych przez PKP PLK SA.

Przewozy realizowane będą przez samorządowego przewoźnika kolejowego w naszym regionie – spółkę Koleje Wielkopolskie.

dav

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook