Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach zaprasza do udziału w wystawie sztuki współczesnej pt: Anioły.

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach zaprasza do udziału w wystawie sztuki współczesnej pt: Anioły.

Anioły to prowokacja do rozważań artystycznych na temat piękna tych postaci, obecnych w sztuce . Czy ktoś widział Anioła? Twórcza polemika bytu w wizji artysty przez wieki ulegała zmianom. Zaproponowany temat ma sprowokować do rozważań o funkcji przedstawień w formule środków wyrazu artystycznego. Zachęcić do poszukiwań symbolicznych zakorzenionych w naszej kulturze.

GOK Julia Kaczmarczyk-Piotrowska

anioły18reg anioły18zap

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook