II edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki

II edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki

Wzorem ubiegłego roku, gmina Komorniki uruchamia kolejną, drugą już edycję Budżetu Obywatelskiego. I tym razem na projekty zgłaszane przez mieszkańców zostanie przeznaczona pula 600 tys. złotych, w podziale na zadania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne. Zachęcamy do zgłaszania propozycji na 2019 rok.

Mogą to być zadania dotyczące np.

  • wzbogacania infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów;
  • działań służących poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
  • wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Już 1 czerwca br. ruszy nabór projektów. Zadania do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec gminy, zameldowany na jej obszarze, który ma ukończone 15 lat. Głosowanie nad wybranymi pomysłami odbędzie się w październiku br.

Warto wspomnieć, że w pierwszej edycji konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, na platformie internetowej budżetu zarejestrowano 42 wnioski, z czego ostatecznie pod głosowanie zostało dopuszczonych 11. W głosowaniu wzięło udział blisko 1700 osób. Decyzją mieszkańców wybranych do realizacji zostało 5 zadań inwestycyjnych oraz 2 zadania nie inwestycyjne. Zadania te są aktualnie realizowane.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jest to przecież wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Oddajemy w ręce mieszkańców możliwość zgłaszania i promowania ciekawych pomysłów na rzecz najbliższego otoczenia.

Wszystkie niezbędne informacje o Budżecie Obywatelskim Gminy Komorniki 2019 dostępne są na stronie internetowej www.komorniki.budzet-obywatelski.org

plakat-2-wer.2

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook