Klasa dwujęzyczna w SP nr 2 w Plewiskach

Klasa dwujęzyczna w SP nr 2 w Plewiskach

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach otwiera jeden oddział klasy VII dwujęzycznej. W procesie rekrutacji do tego oddziału mogą wziąć udział uczniowie klas VI z terenu Gminy Komorniki.

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę/

W naszej szkole nauczanie dwujęzyczne będzie prowadzone na przedmiotach takich jak: matematyka, chemia, geografia.

Terminarz rekrutacji

  1. 23 – 27 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej
  1. 15 maja godz. 13.30 – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.
  1. 24 maja godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych ( lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego).
  1. Od 22 czerwca do 26 czerwca – dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI.
  1. 29 czerwca godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna
    z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego).
  1. 2 lipca do 3 lipca– złożenie przez rodziców potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej dwujęzycznej (załącznik nr 3). Brak potwierdzenia woli przez rodziców jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
  1. 6 lipca godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA

http://sp2plewiska.edu.pl

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

destinations-235942_960_720

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook

Inne wydarzenia:

Nowy klub sportowy – Orły Plewiska

Rozpoczął swoją działalność klub sportowy “Orły Plewiska” na oficjalnejstronie klubu można znaleźć szczegółowe informacje dotycząceharmonogramu treningów i spotkań w ramach B-klasy. Młodym piłkarzomżyczymy wielu sukcesów

Przebudowa ulicy Ogrodowej

Zgodnie z planem jaki wcześniej nakreśliły władze Gminy Komornikizakończyła się przebudowa ul. Ogrodowej, na 400-metrowym odcinkupołożony został chodnik z kostki brukowej, a także asfaltowanawierzchnia. Utwardzenie