Koniec problemu z odpadami przy ul. Zakładowej ?

Wszystko wskazuje na to, że często poruszany na zebraniach wiejskich
temat odpadów na terenie znajdującym się przy ul. Zakładowej ( bliżej
Wołczyńskiej), zostanie w najbliższym czasie w końcu rozwiązany.

Odpady nie zostały co prawda wywiezione jednak dookoła placu, na którym
niegdyś “nocowały” auta ciężarowe, powstaje betonowy płot. Warto
wspomnieć, że w dużej ilości są to odpady wielkogabarytowe i musi je
usunąć na własny koszt właściciel terenu, chyba że złapano sprawców
podrzucania śmieci.

Teren jest własnością prywatną. Jedynie ulica należy do miasta
Poznania. Sprawa na pewno była często zgłaszana Straży Gminnej, a także
i w ostatnim czasie Straży Miejskiej.

Niewątpliwie zaletą powstającego płotu będzie to, że odpadów nie będzie
przybywać. Jednak nadal istnieje obawa, że mogą zacząć się one pojawiać
po drugiej stronie ulicy gdzie w chwili obecnej teren ten jest jeszcze
nie zagospodarowany i rośnie na nim trawa.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook