Koniec ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 roku

W związku z kończącym się okresem ważności dowodów osobistych wydanych
w 2001 r. przypominamy o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów.

Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym, dolnym rogu, na awersie
dokumentu (strona ze zdjęciem).

W pierwszej kolejności wnioski powinny złożyć osoby, które miały wydane
dowody osobiste w styczniu lub lutym. Średni czas oczekiwania na nowy
dowód osobisty wynosi około miesiąca. Jeżeli nie uległy zmianie dane
osobowe do wniosku należy dołączyć dwie aktualne fotografie.

Od 1 stycznia 2010 opłata za wyrobienie dowodu osobistego nie jest
pobierana.

Źródło informacji: WSO i USC Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook