Kradzieże w Plewiskach - Wiadomość od Policji KP Komorniki

Kradzieże w Plewiskach – Wiadomość od Policji KP Komorniki

Wprowadzone działania priorytetowe na okres pierwszego półrocza dla rejonu służbowego 822W i 821W

Rejon 822W (Plewiska – lewa strona miejscowości od ul. Grunwaldzkiej jadąc z Poznania)

W wyniku podjętej analizy przestępstw w rejonie 822W ustalono, że w rejonie ul. Tęczowej w Plewiskach dochodzi do częstych kradzieży pojazdów. Do zdarzeń tych dochodzi głównie z uwagi na dużą ilość parkujących tam pojazdów, brak parkingów dozorowanych oraz brak monitoringu w rejonie ulicy i terenu przyległego. Do przedmiotowego procederu dochodzi głównie w porach nocnych między godzinami 23:00-6:00

Rejon 821W (Plewiska – prawa strona miejscowości od ul. Grunwaldzkiej jadąc z Poznania)

Z przeprowadzonej analizy przestępstw w rejonie 821W wynika, że w rejonie Osiedla Zielarskiego w Plewiskach dochodzi do częstych kradzieży pojazdów oraz akcesoriów samochodowych typu, felgi, kołpaki, lusterka, tablice rejestracyjne itp.
Do zdarzeń dochodzi ze względu na specyficzną charakterystykę osiedla tj. na dużą liczbę mieszkańców a co za tym idzie parkujących pojazdów, brak parkingów zamkniętych i dozorowanych, brak monitoringu osiedlowego. Osoby zamieszkujące ten rejon nie zacieśniają więzów sąsiedzkich, nie są zorientowani jakimi pojazdami i w jakich godzinach poruszają się sąsiedzi, po zmroku większość okien mieszkań wychodzących na parkingi są zasłaniane roletami, wszystko to wpływa negatywnie na bezpieczeństwo. Zwłaszcza na ulicach Kozłowskiego, Zielarska i Kminkowa, w rejonie torów kolejowych brak oświetlenia parkingów. Do powyższych zdarzeń dochodzi głównie w porach nocnych.

W związku z wprowadzonymi planami priorytetowymi Policjanci KP Komorniki proszą mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby podejrzanie zachowujące się, nieznajome kręcące się w pobliżu zaparkowanych pojazdów i powiadamianie o takim fakcie Policji. (KP Komorniki – 601-799-114 lub 997, 112)

st. sierż. Grzegorz Otocki Dzielnicowy rejonu 822W, sierż. Adrian Bezulski Dzielnicowy rejonu 821W

car-1590508_1920

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook