Kto powinien złożyć deklaracje i informacje PIT do końca stycznia 2015 r.?

Kto powinien złożyć deklaracje i informacje PIT do końca stycznia 2015 r.?

Do końca stycznia 2015 r. należy złożyć do urzędów skarbowych formularze PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, PIT-40 sporządzane w formie papierowej. Taką formę sporządzenia formularzy mogą wybrać tylko niektórzy płatnicy na zasadzie wyjątku od ogólnej reguły. Płatnicy składający te druki w formie elektronicznej mają na to czas do końca lutego. Nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Składanie deklaracji PIT
Jeżeli podatnik sporządza informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 oraz deklaracje PIT-4R i PIT-8AR za więcej niż 5 podatników, ma obowiązek od 1 stycznia 2015 r. złożyć je do urzędu skarbowego przez Internet (elektronicznie). Biura rachunkowe mają ten obowiązek niezależnie od ilości rozliczanych podatników. Tak jak dotychczas obowiązek ten należy spełnić do końca lutego następującego po roku podatkowym (dla PIT-4R i PIT-8AR terminem jest koniec stycznia). Ponieważ w tym roku 28 lutego przypada w sobotę, termin ten przesuwa się na 2 marca.

Inaczej jest w przypadku podatników, którzy wymienione formularze sporządzają jako płatnicy za nie więcej niż 5 podatników i nie korzystają z usług biura rachunkowego. Tacy podatnicy mają możliwość złożenia tych dokumentów w formie papierowej. Wyjątek od ogólnego obowiązku składania tych formularzy przez Internet nie dotyczy IFT-3, który jest składany wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustawodawca przewidział, że jeśli płatnik wybierze tradycyjny (papierowy) sposób składania deklaracji, powinien to zrobić do końca stycznia (termin krótszy o miesiąc). Ponieważ w tym roku 31 stycznia przypada w sobotę, termin ten przesuwa się na 2 lutego.

W przypadku problemów technicznych ze składaniem formularzy w formie elektronicznej warto skorzystać z infolinii portalu podatkowego, w tym systemu e-deklaracje. Więcej informacji na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce Dla Płatników.

Składanie deklaracji przez podatników CIT
Od 1 stycznia 2015 r. zeznania CIT-8, CIT-8A i CIT-8B oraz załączniki CIT-8/O, CIT-ST, SSE-R, CIT-D, SPR-MT i informacje IFT-2/IFT-2R składa się, co do zasady, przez Internet.
Od tej zasady został wprowadzony jeden wyjątek. Nawiązuje on do wcześniej opisanej możliwości składania przez niektórych płatników (tj. tych, którzy składają te deklaracje za nie więcej niż 5 podatników) informacji i deklaracji PIT w formie papierowej. Tacy płatnicy mogą też składać zeznania CIT-8, CIT-8A i CIT-8B oraz załączniki do nich w formie papierowej (a nie elektronicznej).
Zeznania te – jak dotychczas – należy złożyć do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym. W przypadku podatników CIT mających kalendarzowy rok podatkowy będzie to koniec marca.

Biuro Rachunkowe
Marta Włudarczak
Email: biuro@mwpodatki.pl
Tel. 796-004-309
www.mwpodatki.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook