Małgorzata Zgoła

Małgorzata Zgoła

Zgola Malgorzata

Imię: Małgorzata

Nazwisko: Zgoła

Wiek: 57

Miejsce zamieszkania: Plewiska

Wykształcenie: wyższe

Przynależność do komitetu wyborczego: KWW Gmina na Plus

Skrócona historia życia: “Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu audytu funduszy unijnych. Pracuję jako księgowa. Jestem mężatką i mam trzy dorosłe córki. Wszystkie ukończyły studia, dlatego rozumiem potrzeby rodzin wielodzietnych i znaczenie dobrej edukacji od przedszkola do ukończenia studiów. Nie jestem członkiem żadnej partii, tylko energiczną kobietą, babką z charakterem.

Jakie działania jako radny zamierza Pan / Pani podjąć na rzecz gminy?: “Moje priorytety to m.in.:
– edukacja oraz godne warunki lokalowe do nauki dla uczniów naszej gminy
– pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań – przede wszystkim funduszy unijnych,
– pozyskanie środków na realizację zaplecza rekreacyjnego – szczególnie dla dzieci i młodzieży
– położenie większego nacisku na konsultacje społeczne z mieszkańcami
– partycypowanie w organizacji Uniwersytetu III wieku
– organizowanie imprez pozwalających na integrację mieszkańców np. targi żywności”

Dlaczego własnie Pana / Panią wyborcy powinni wybrać jako radnego Gminy Komorniki?: “Po pierwsze warto na mnie głosować, ponieważ jestem pracowita, uczciwa i skuteczna. Po drugie, ponieważ mam bogate doświadczenie i wiedzę, które są potrzebne radnym. Po trzecie – warto, bo jestem kobietą i jako taka, nie toczę wojen, tylko tworzę środowisko do współpracy koniecznej dla rozwoju.
A na koniec najważniejsze – jestem stąd, nie mam partyjnych zobowiązań i naprawdę zależy mi na gminie i jej mieszkańcach, a nie na karierze.
Dlatego warto na MNIE głosować!

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook