Mieszko i Dobrawa w Komornikach

Mieszko i Dobrawa w Komornikach

Tradycją już jest, że w drugi dzień Dni Gminy Komorniki zbiera się rada gminy na uroczystej sesji. Każdego roku odbywa się ona w miejscu aktualnie istotnych z uwagi na okoliczności. Scenerią sesji 4 czerwca 2016 r. była rozbudowana szkoła podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach. W pokoju nauczycielskim, przygotowanym dla 100 nauczycieli zebrali się radni i goście z Senatorem RP Piotrem Florkiem na czele. Sesja była poświęcona głównie wątkowi 1050. rocznicy chrztu Polski. Szkolny chór odśpiewał Bogurodzicę, a zebrani wysłuchali rozważań wokół okoliczności przyjęcia chrztu Polski przez Mieszka I przedstawionych przez dr Krzysztofa Witkowskiego.

Rada przyjęła także stanowisko w sprawie nadania nazwy ulicy w Komornikach imieniem Mieszka I i Dobrawy nowo projektowanej drodze zlokalizowanej pomiędzy ul. Młyńską
a ul. Żabikowską w Komornikach, w celu uczczenia 1050. rocznicy chrztu Polski. Droga łącząca ul. Młyńską z ul. Żabikowską stanowić będzie jedną z głównych ulic miejscowości Komorniki, o ważnej funkcji komunikacyjnej. Droga zostanie nazwana imieniem pierwszych władców Polan po przygotowaniu niezbędnych formalności związanych z jej budową.

Na sesji nie zabrakło przypomnienia o obchodzonej dokładnie tego dnia rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Do wydarzeń sprzed 27 lat odnieśli się zarówno Senator Piotr Florek oraz Wójt Jan Broda podkreślając rolę i znaczenie pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych po II wojnie światowej.
Wójt Przewodniczący i mieli zaszczyt wręczyć medale honorowe Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu dla członków OSP Plewiska: Antoniego Paszkowiaka oraz Witolda Kurasza oraz brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa dla pracowników urzędu gminy Komorniki – Anny Jezierskiej-Kaczmarek – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wiesława Rządkowskiego.
Po sesji goście mieli okazję zwiedzić rozbudowaną szkołę.

UG Komorniki

DSC_0020 (2)

DSC_0025 (3)

DSC_0010 (2)

DSC_0012

DSC_0017

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook