Nowa ważna informacja dot. właścicieli budynków i nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie żłobków

Nowa ważna informacja dot. właścicieli budynków i nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie żłobków

Komorniccy radni na ostatniej sesji 2015 roku podjęli uchwałę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie żłobków. Jest to kolejne działanie gminy wychodzące naprzeciw potrzebom rodzin z dziećmi do lat 3. Już w 2011 roku, kiedy w gminie działał tylko jeden żłobek, na wniosek Wójta Jana Brody, rada podjęła decyzję o przyznaniu dotacji na każde dziecko w niepublicznym żłobku i klubie dziecięcym na terenie gminy. Dzięki tym działaniom liczba żłobków wzrosła do 9.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmie ich właścicieli, którzy często dzierżawią budynki właścicielom żłobków, wliczając go zazwyczaj w koszty wynajmu. Dzięki nowej uchwale koszty utrzymania żłobka będą niższe, co z jednej strony może być kolejnym impulsem do powstawania nowych placówek, a z drugiej może przełożyć się na wysokość opłat wnoszonych przez rodziców.

Liczba mieszkańców Gminy Komorniki stale rośnie, w styczniu 2016 wynosi już blisko 25 tys. tylko zameldowani). Nowi mieszkańcy to głównie młode rodziny z małymi dziećmi, wobec czego średnia wieku naszego lokalnego społeczeństwa jest coraz niższa. W konsekwencji rośnie potrzeba opieki nad dziećmi najmłodszymi. W gminie nie istnieje publiczny żłobek, dlatego władze starają się stworzyć preferencyjne warunki dla powstawania prywatnych placówek, z korzyścią dla rodziców.

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, żłobków i budowli zajętych na prowadzenie żłobków weszła w życie 1 stycznia 2016 r.

UG Komorniki

Jak Państwo myślą, co jeszcze można zrobić dla nowych rodzin osiedlających się w Plewiskach ? Zapraszamy do dyskusji.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook