Odbiór odpadów po 1 lipca 2013

Od 1 lipca 2013r. wprowadzony zostanie nowy system zbierania odpadów
komunalnych
W Gminie Komorniki zbieraniem odpadów zajmie się firma Remondis.
Poniżej znajdą Państwo harmonogramy zbiórki odpadów komunalnych:

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych – dotyczy zabudowy
jednorodzinnej

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych – dotyczy zabudowy
wielorodzinnej (wspólnoty mieszkaniowe) oraz obiektów użyteczności
publicznej

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych – dotyczy podmiotów
gospodarczych
Harmonogram wywozu surowców wtórnych: makulatura, szkło, plastik oraz
sprzętu elektrycznego, elektronicznego, odpadów problemowych i
wielkogabarytowych
źródło: komorniki.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook