6 sierpnia oznakuj rower - na wypadek kradzieży

6 sierpnia oznakuj rower – na wypadek kradzieży

Rower Plewiska6 sierpnia (środa) w Komisariacie Policji w Komornikach odbędzie się znakowanie rowerów mieszkańców gminy. Jest to bezpłatna inicjatywa w ramach programu Poznański rower – bezpieczny rower. Założeniem programu jest oznaczenie roweru i wprowadzenie danych do systemu policji, co ma wykryć sprawców w przypadku kradzieży, a następnie ustalić właścicieli odzyskanych rowerów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące akcji (Źródło: www.poznan.policja.gov.pl)

Na czym polega program prewencyjny „Poznański rower – bezpieczny rower”?

  • – policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,
  • – na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,
  • – po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,
  • – uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:

  • – do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,
  • – dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

  • – jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,
  • – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,
  • – co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,
  • – dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Źródło: www.komorniki.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook