Pozbądź się odpadów biodegradalnych

Urząd Gminy wstępnie wprowadza system zbiórki odpadów roślinnych.

Punkt odbioru odpadów zielonych zostanie udostępniony co dwa tygodnie w
piątek i sobotę w godzinach od 1600do 2000w Plewiskach przy ul.
Zielarskiej 4 w okresie od 02 lipca 2010 r do 30 października 2010 r
( harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej
www.komorniki.pl w zakładce Środowisko).

W punkcie tym można będzie zostawić worki opisane „UG KOMORNIKI ODPADY
BIODEGRADOWALNE” zawierające odpady roślinne. Opisane worki w cenie
3,00 zł za 1 szt. można będzie zakupić w UG Komorniki oraz u sołtysów
poszczególnych wsi.

Jako odpady ulegające biodegradacji – rozumie się odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 7 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r. ( Dz. U. 2007r nr 39 poz. 251 j.t. z póź. zm. ). Przykładem
wyżej określonych odpadów są: trawa, rozdrobnione gałęzie drzew i
krzewów, liście, itp.

źródło informacji: komorniki.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook