Przebudowa ul. Zielarskiej

Dnia 19.04.2012 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przebudowy
ul. Zielarskiej w Plewiskach.Zainteresowani mogą zapoznać się osobiście
lub przez pełnomocnika z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi w
terminie 14 dni od daty zawiadomienia.
Informacje dostępne są w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki przy ul. Stawnej 1 w pok
114 w godzinach pracy urzędu.
Telefon kontaktowy: 8100-673
źródło: komorniki.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook