Przedsiębiorco pamiętaj o aktualizacji kodów PKD

Wydział Działalności i Ewidencji Gospodarczej Gminy Komorniki
przypomina:

Z dniem 1 stycznia 2010 roku tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do
Ewidencji Działalności Gospodarczej zawierające kody PKD 2004.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z
późn. zm.) od 1 stycznia 2010 roku – tracą aktualność zaświadczenia do
ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004. Przedsiębiorcy
figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Wójta Gminy Komorniki, którzy dokonali wpisu do ww. ewidencji przed 1
stycznia 2008 roku – zobowiązani są do końca 2009 r. do dokonania
aktualizacji swoich zaświadczeń o wpisie poprzez przeklasyfikowanie
przedmiotu wykonywanej działalności z kodów PKD 2004 na PKD 2007. Nie
dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu może spowodować po 1 stycznia 2010
roku trudności w załatwieniu spraw bankowych, zawieraniu umów
gospodarczych, uniemożliwić złożenie oferty przetargu itp.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook

Nie pomiń ostatnich wiadomości!

Inne wydarzenia:

Nowy klub sportowy – Orły Plewiska

Rozpoczął swoją działalność klub sportowy “Orły Plewiska” na oficjalnejstronie klubu można znaleźć szczegółowe informacje dotycząceharmonogramu treningów i spotkań w ramach B-klasy. Młodym piłkarzomżyczymy wielu sukcesów

Przebudowa ulicy Ogrodowej

Zgodnie z planem jaki wcześniej nakreśliły władze Gminy Komornikizakończyła się przebudowa ul. Ogrodowej, na 400-metrowym odcinkupołożony został chodnik z kostki brukowej, a także asfaltowanawierzchnia. Utwardzenie