Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych "Młyn"

Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „Młyn”

Powiatowy Przegląd Muzycznych Zespołów Młodzieżowych „Młyn”
Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, Wiejski Dom Kultury „Koźlak”
Patronat honorowy:
Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski, Wójt Gminy Komorniki Jan Broda
Termin i miejsce imprezy:
13.09.2015.,godz13:00-20:00
Wiejski Dom Kultury „Koźlak”, ul. Poznańska 65/67, 62-052 Chomęcice
Cel:
aktywizacja muzyczna amatorskich zespołów młodzieżowych, doskonalenie warsztatu wokalno-instrumentalnego, wspieranie i prezentacja amatorskich ruchów artystycznych .
Zasady uczestnictwa:
1. Przegląd ma charakter konkursu.
2. Zwycięzcę wybiera Jury. Przewidziana jest również Nagroda Publiczności.
3. W Przeglądzie mogą brać udział amatorskie zespoły z terenu powiatu poznańskiego, wykonujące muzykę rock, blues, punk-rock, hip-hop itp.
4. Zespoły podczas Przeglądu wykonują utwory własne, które są preferowane (!) lub covery.
5. Uczestnicy sami decydują o ilości prezentowanych utworów z zastrzeżeniem, że czas montażu sprzętu, koncert i demontaż nie przekroczą 30 minut.
6. Zespoły zobowiązane są do posiadania własnych instrumentów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wcześniejszej selekcji jeżeli liczba chętnych przekroczy planowaną ilość zespołów, czyli 10-12.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia kategorii stylistycznych.
9. Kolejność prezentacji ustala organizator, a po przeglądzie następuje koncert laureata.
10. Dokładny program ze wskazaniem poszczególnych zespołów dostępny będzie na stronie internetowej GOK Komorniki na 3 dni przed Przeglądem.
11. Wszystkie zespoły zobowiązane są przybyć na miejsce przeglądu na godzinę przed planowanym występem i zgłosić organizatorom swoją obecność.
12. Wypełnienie karty zgłoszenia i jej podpisanie jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne rejestrowanie materiału z konkursu, jego publiczne odtwarzanie w celach reklamowych oraz przetwarzanie danych osobowych przez organizatora
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Przeglądu.
Zgłoszenia
W przeglądzie wezmą udział zespoły, które zgłoszą się do 28.08.2015 korzystając z załączonej karty zgłoszeń umieszczonej na stronie GOK Komorniki, oraz dokonają wpłaty 10 zł od osoby za posiłek regeneracyjny na konto bankowe GOKu – BANK PEKAO S.A. I O/ Poznań 97 1240 1747 1111 0010 0184 0466 , oraz załączą próbkę swojej twórczości na nośniku cyfrowym lub podadzą link.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook