PSZOK w Plewiskach

PSZOK w Plewiskach

“Szanowni Państwo

Od dziś działa PSZOK w Plewiskach. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Kolejowej otworzyli prezes Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt” – Dorota Lew-Pilarska i Wójt Gminy Komorniki – Jan Broda.

PSZOK będzie czynny w następujące dni tygodnia:

poniedziałek 15.00 – 18.00
wtorek 15.00 – 18.00
środa 9.00 – 12.00
czwartek 15.00 – 18.00
sobota 10.00 – 14.00

W PSZOK będą przyjmowane następujące odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych typu: ogródki działkowe i domki letniskowe:

– odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
– odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie)
– przeterminowane leki
– chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin)
– zużyte baterie, akumulatory
– zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
– meble i inne odpady wielkogabarytowe
– odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany)
– zużyte opony ”
Oddawanie odpadów do PSZOK (tych wymienionych w regulaminie) jest oczywiście bezpłatne.

UG Komorniki

1

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook