Rondo Orła Białego w Komornikach

Rondo Orła Białego w Komornikach

Taką nazwę nosi pierwsze w gminie Komorniki rondo, zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej Komorniki-Plewiska, na skrzyżowaniu ulic Krzysztofa Kolumba i ks. Wawrzyniaka. Uchwałę w tej sprawie podjęli komorniccy radni podczas uroczystej sesji rady gminy, 30 maja. Inicjatywę nadania tak znaczącej inwestycji gminnej nazwy Orła Białego wysunął wójt Jan Broda argumentując swą propozycję chęcią propagowania i utrwalania symboli narodowych wśród lokalnej społeczności. Wyjątkowo uroczysty i patriotyczny charakter sesji, poświęconej obchodom 25-lecia odrodzonego samorządu podkreślił wykład Tadeusza Jeziorowskiego, niegdyś kustosza Muzeum Wojskowego w Poznaniu, o znaczeniu Orła Białego w historii Polski i polskiej heraldyki. Poruszeni słowami przemawiającego, po podjęciu uchwały goście spontanicznie powstali i odśpiewali Rotę.

Po zakończonej sesji radni oraz goście udali się na rondo Orła Białego w Komornikach na jego poświęcenie.

Sesja była także okazją do refleksji o rocznicy 25-lecia samorządności. Z zainteresowaniem wysłuchano szerokiego komentarza dr Jacka Pokładeckiego (UAM) do mijającego ćwierćwiecza samorządności obywatelskiej na poziomie gminy. By uhonorować długoletnich pracowników urzędu oraz osoby zasłużone dla samorządu, Wójt Jan Broda wraz z Przewodniczącym Marianem Adamskim wręczyli im pamiątkowe medale.

Urząd Gminy Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook