Rozliczenie PIT w 2014 r.

Rozliczenie PIT w 2014 r.

Jak co roku, do 30 kwietnia podatnicy są zobowiązani do dokonania rocznych rozliczeń i złożenia do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych. Warto zatem wiedzieć, jakim modyfikacjom ulegną rozliczenia za rok 2013 w stosunku do lat poprzednich. Zmian w rozliczaniu podatku dochodowego jest dość sporo. Podatnicy, którzy są zainteresowani skorzystaniem z ulg powinni zorientować się, czy rzeczywiście nadal mają do tego prawo.

Rozpoczynamy cykl artykułów, z których dowiecie się jakie ulgi obowiązują w rozliczeniach za 2013 rok.

pit

Ulga internetowa

W zeznaniu za rok 2013 ulga internetowa nadal istnieje, jednak większość z osób, które dotychczas korzystały z odliczenia, utracą prawo do korzystania z niego. Powodem powyższej zmiany jest fakt, że z ulgi korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe.

Podatnik, który nie skorzysta z odliczenia za 2013 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ile faktycznie można zyskać?

W przypadku podatnika, który korzysta z ulgi w całości i posiada kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Stąd rocznie różnica w zapłaconym podatku u podatnika korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł (zakładając że obaj rozliczają się według skali i płacą podatek 18%). Kwota 760 zł pomniejsza dochód, który opodatkowany jest 18% podatkiem dochodowym.

Jak ujmujemy ulgę?

Ulga zawarta będzie w naszym podstawowym formularzu PIT (PIT-36, PIT-37) oraz w załączniku PIT/O. Najpierw wypełniamy załącznik, a potem kwotę łączną odliczeń od dochodu z załącznika PIT/O przepisujemy do naszego zeznania rocznego.

Czego dokładnie ulga dotyczy?

Ulga związana jest z korzystaniem z sieci Internet. Oznacza to, że prawo do ulgi ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu zamieszania, ale również podatnik posiadający Internet w telefonie komórkowym, korzystający z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy posiadający przenośny modem podłączany do laptopa. Nie ma obecnie konieczności udowadniania administracyjnej rejestracji (zameldowania) w miejscu korzystania z sieci. Nie ma również obowiązku, by z sieci korzystać tylko w miejscu zamieszkania. Stąd też zakres ulgi znacznie rozszerza się.

Dowody na poniesienie wydatku

Nie mamy obowiązku posiadać faktur dokumentujących wydatek na Internet. Nie oznacza to, że faktury nie są już potrzebne. Nadal będą one jednymi z podstawowych dokumentów uprawniających do ulgi, jednak obecnie katalog tych dokumentów ulega rozszerzeniu, zatem nie stanowią one jedynego, wyłącznego dokumentu potwierdzającego ulgę.

Szybki PIT

Informujemy także, że w dniu 5 kwietnia 3014 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu podejmując ogólnopolską inicjatywę Ministerstwa Finansów w ramach akcji „Szybki PIT”, organizuje „Dzień otwarty”, mający na celu przybliżenie podatnikom specyfiki pracy urzędu, pokazanie, że urząd jest przyjazny, otwarty na potrzeby podatnika oraz umożliwienie podatnikom złożenia zeznań za 2013 r.

W tym dniu Urzędy w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 17/18 oraz w Swarzędzu przy ul. Dworcowej 7 będą czynne w godz. od 9:00 do 13:00. W tym czasie podatnicy będą mogli uzyskać informacje na temat rozliczenia rocznych zeznań podatkowych PIT. O godz. 10.00 i 11.00 przy stanowisku komputerowym na Sali Obsługi Podatników w siedzibie Urzędu w Poznaniu odbędą się warsztaty na temat przesyłania rocznych zeznań podatkowych przez Internet.


Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook