Ścieżki rowerowe w Plewiskach

Ścieżki rowerowe w Plewiskach

Wśród Plewiszczan jest wielu aktywnych rowerzystów. Niestety w samych Plewiskach brakuje ścieżek rowerowych.

Na oficjalnej stronie Komornik opublikowano następujące pytanie mieszkanki: “Zwracam się z zapytaniem czy są plany budowy ścieżek rowerowych w Komornikach? Chodzi mi głównie o drogę ks. Malinowskiego, która z Komornik prowadzi na Plewiska do Grunwaldzkiej? Jest to niebezpieczny odcinek ze względu na brak pobocza i chodnika a także duże natężenie transportu ciężarowego.”

A oto odpowiedź od wójta: “Ulica Ks. Malinowskiego jest drogą powiatową, której zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zgodzę się z Panią, że droga ta wymaga przebudowy ze szczególnym uwzględnieniem budowy ścieżki rowerowej. Kwestia bezpieczeństwa ruchu na tej drodze była wielokrotnie sygnalizowana przez Gminę do Zarządcy drogi. Jednak ze względu na bardzo dużą sieć drogową, którą zarządza Powiat Poznański, nie dysponuje on środkami umożliwiającymi wykonanie wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych. Gmina Komorniki mając na względzie potrzeby mieszkańców współpracuje z Zarządem Powiatu i współfinansuje przebudowę wszystkich dróg powiatowych na swoim terenie. Zwrócimy się do Powiatu Poznańskiego, aby przebudowę tej drogi wraz z budową ścieżki rowerowej umieścić w planach finansowych na następne lata.”

Jak natomiast wygląda sprawa ścieżki rowerowej wzdłuż Grunwaldzkiej? Wójt w tej kwestii przedstawia pozytywną informację: “W projekcie przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach (droga powiatowa – projekt opracowuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu) jest przewidziana ścieżka rowerowa.”

Źródło: www.komorniki.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook

Inne wydarzenia:

Nowy klub sportowy – Orły Plewiska

Rozpoczął swoją działalność klub sportowy “Orły Plewiska” na oficjalnejstronie klubu można znaleźć szczegółowe informacje dotycząceharmonogramu treningów i spotkań w ramach B-klasy. Młodym piłkarzomżyczymy wielu sukcesów

Przebudowa ulicy Ogrodowej

Zgodnie z planem jaki wcześniej nakreśliły władze Gminy Komornikizakończyła się przebudowa ul. Ogrodowej, na 400-metrowym odcinkupołożony został chodnik z kostki brukowej, a także asfaltowanawierzchnia. Utwardzenie