Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

Budżet Gminy Komorniki

W ubiegły czwartek wójt Gminy Komorniki – Jan Broda – złożył sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013. Radni gminy pozytywnie ocenili politykę finansową wójta, udzielając mu absolutorium.

Na koniec 2013 roku dochód gminy wynosił 83.943.985,90 zł i wydatki wyniosły 78.474.417,46 zł. Koszty, które dotyczyły bezpośrednio naszej miejscowości to przebudowa ul. Zielarskiej oraz zakończenie przebudowy ul. Słonecznej.

Warto wspomnieć, że Gmina Komorniki dokonała w ubiegłym roku spłatę rat pożyczek Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.127.500,00 zł i wykupiła obligacje komunalne w kwocie 2.000.000 zł. Zadłużenie gminy z końcem roku 2013 wynosiło 37.908.500,00 zł.

Szczegółowe wydatki Gminy Komorniki znajdują się na wykresie poniżej.

Budżet Gminy Komorniki

Źródło: www.komorniki.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook