Środki europejskie dla Komornik z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader 2014 - 2020

Środki europejskie dla Komornik z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader 2014 – 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROGRES (rok. zał. 2014; KRS 0000520168) zaprasza mieszkańców Gminy Komorniki do wzięcia udziału w badaniu społecznym mającym na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 2020. Strategia ta jest kluczowym i niezbędnym dokumentem pozwalającym LGD PROGRES jako beneficjenta, do aplikowania o środki europejskie w ramach PROW Leader.
Program Leader działa z powodzeniem w Unii Europejskiej już od 1991 r. a w Polsce od 2004 r.
Istotą tego programu są następujące cechy:
a) podejście terytorialne – środki finansowe przeznaczone są tylko na obszar działania LGD PROGRES (gmina Komorniki i m. Puszczykowo);
b) LGD – partnerstwo i współpraca – w budowaniu strategii biorą udział podmioty działające na obszarze działania LGD (organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy);
c) podejście oddolne – czyli mieszkańcy poprzez m.in. ankiety, a następnie Lokalną Strategię Rozwoju wyznaczają kierunki wydatkowania środków unijnych programu Leader;
d) decentralizacja zarządzania i finansowania – decyzje o przyznaniu oraz wysokości dotacji na poszczególne wnioski z Programu Leader będą podejmowane przez Lokalną Grupę Działania PROGRES w Komornikach.
W związku z tym proszę wszystkich mieszkańców Gminy Komorniki, aby jak najliczniej wzięli udział w zainicjowanym przez nas badaniu wypełniając ANKIETĘ, bowiem jego wyniki dadzą nam legitymację do wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o unijne środki finansowe w ramach PROW Leader 2014-2020.
Oprócz tej formy kontaktu spotykam się i będę się spotykał się ze wszystkimi środowiskami na terenie gminy Komorniki.
Ankieta dostępna pod adresem: https://lgdprogres.ankietka.pl/
Prezes Zarządu LGD PROGRES
Władysław Harasimowicz
tel. 602677734, dwharasimowicz@tlen.pl
Biuro: Komorniki ul. Stawna 7

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook