Stowarzyszenie Inicjatywa dla Plewisk – zmiana władz

Zmiany w zarządzie stowarzyszenia Inicjatywa dla Plewisk Dnia 10
czerwca odbyło się w Remizie Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
Inicjatywa dla Plewisk. Podczas zebrania wybrane zostały nowe władze,
Prezesem został Pan Tomasz Klimek, znany w Plewiskach z organizacji
imprez biegowych. Choć Stowarzyszenie ma już 10 letnią historię, w
ostatnich latach nie prowadziło żadnej działalności. Zmiana Zarządu
daje szanse na realizację nowych działań mających na celu rozwój naszej
miejscowości, z wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie zaprasza w swoje szeregi nowych członków, dla których
istotny jest rozwój naszej miejscowości. Jest też otwarte na wszelkie
inicjatywy oraz pomysły pochodzące od mieszkańców.
Stowarzyszenie zaprasza do współpracy mieszkańców!

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook