Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r.

Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy będą wyceniać wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu udostępnienia pracownikowi służbowego samochodu do celów prywatnych na podstawie pojemności pojazdu i liczby dni korzystania z niego w miesiącu przez zatrudnionych.

W tej sytuacji należy przyjąć, że przepisy wewnątrzzakładowe lub umowy o prywatne wykorzystywanie samochodów służbowych, przewidujące inne warunki wyceny takiego użyczenia niż wskazane w ustawie, przestają obowiązywać i powinny zostać zmienione.

Zgodnie z powyższym, chcąc wyliczyć zryczałtowaną wysokość przychodów pracowników, posłużymy się schematem:

I Pojazdy o pojemności silnika do 1600 cm3
– 250 zł miesięcznie lub
– 8,33 zł za każdy dzień wykorzystania do celów prywatnych

I Pojazdy o pojemności silnika powyżej 1600 cm3
– 400 zł miesięcznie lub
– 13,33 zł za każdy dzień wykorzystania pojazdu do celów prywatnych

Pracodawcy nie zostali zobowiązani przez nowe przepisy podatkowe do dostosowania nowych rozwiązań do wewnętrznych regulaminów korzystania ze służbowych samochodów na cele prywatne. Jednak znowelizowane przepisy ustawy o pdof mają pierwszeństwo przed przepisami wewnątrzzakładowymi, określającymi podatkowe skutki używania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

W konsekwencji z początkiem 2015 r. pracodawcy powinni uchylić m.in. przepisy wewnątrzzakładowe (np. regulamin wynagradzania, jeżeli zawierał zapisy w tym zakresie) lub dostosować ich treść do nowych przepisów, tj. do art. 12 ust. 12a, ust. 2c ustawy o pdof. Jeżeli tego nie zrobią w zakresie, w jakim przepisy wewnątrzzakładowe będą niezgodne ze wskazanymi przepisami, regulacje zakładowe przestaną obowiązywać (jako przepisy wynikające z aktu niższego rzędu i niezgodne z ogólnie obowiązującymi regulacjami).

W każdym przypadku pracodawcy są zobowiązani, zarówno do celów podatkowych, jak i naliczania składek ZUS, od 1 stycznia 2015 r. rozpoznawać przychody pracowników z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego używania samochodów służbowych do celów prywatnych na wskazanych wyżej nowych zasadach.

Marta Włudarczak
Email: biuro@mwpodatki.pl
Tel. 509-309-343
www.mwpodatki.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook

Inne wydarzenia:

Nowy klub sportowy – Orły Plewiska

Rozpoczął swoją działalność klub sportowy “Orły Plewiska” na oficjalnejstronie klubu można znaleźć szczegółowe informacje dotycząceharmonogramu treningów i spotkań w ramach B-klasy. Młodym piłkarzomżyczymy wielu sukcesów

Przebudowa ulicy Ogrodowej

Zgodnie z planem jaki wcześniej nakreśliły władze Gminy Komornikizakończyła się przebudowa ul. Ogrodowej, na 400-metrowym odcinkupołożony został chodnik z kostki brukowej, a także asfaltowanawierzchnia. Utwardzenie