VIII Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach zaprasza dzieci, młodzież i
dorosłych z Gminy Komorniki do wzięcia udziału w VIII konkursie na
palmę wielkanocną.

Celem konkursu jest popularyzowanie tradycji wielkanocnych i kultury
polskiej.
Biorąc udział w konkursie młode pokolenie może wyrobić w sobie
wrażliwość estetyczną, a wszyscy zdobyć niezwykle cenną wiedzę
dotyczącą tradycji wielkanocnych.
Wybrane prace zostaną przedstawione w WDK “Dworek” w Głuchowie w dniu
27 marca 2013 od godz. 17.00 podczas prezentacji Stołu Wielkanocnego.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU
· Tematem konkursu jest PALMA WIELKANOCNA
· W konkursie biorą udział osoby indywidualne lub grupy zorganizowane /
przedszkola,
szkoły, świetlice, KGW, TPZK, ZHP/.
· Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie 1 sztuki -palmy
wielkanocnej dowolną techniką ( max wys.4m) i dostarczenie jej do
Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach do 22 marca 2013 r. do godz.15.
· Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą nazwisko
wykonawcy lub nazwę grupy, szkoły, w której została wykonana.
· Konkurs rozstrzygnięty będzie w 4 kategoriach wiekowych:
I gr.-dzieci przedszkolne II gr.-dzieci szkolne

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook