Wybór Sołtysa Plewisk

W dniu 13 stycznia 2011 r. odbyły się w Plewiskach wybory Sołtysa i
Rady Sołeckiej. W tajnym głosowaniu 132 uprawnionych do głosowania
mieszkańców wybrało na kolejną kadencję obecnego Sołtysa Wojciecha
Pietrzaka 104 głosy. Jego konkurent Ryszard Hauszild otrzymał 23 głosy.
Wybrano również 8-mio osobowy zespół do Rady Sołeckiej.
W trakcie spotkania Wójt Gminy Pan Jan Broda przedstawił plany rozwoju
Gminy na najbliższe lata, natomiast komendant policji Tomasz Biedermann
przedstawił sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w Gminie w ubiegłym
roku.
Przeważająca większość mieszkańców przybyłych na głosowanie to rdzenni
mieszkańcy Plewisk, na palcach jednej ręki można było policzyć
mieszkańców napływowych, zamieszkujących nowe osiedla. Potwierdza to
tylko teorię o braku zainteresowania nowych mieszkańców sprawami
lokalnymi. Szkoda!

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook