Wyniki egzaminu szóstoklasisty w naszej gminie.

Wyniki egzaminu szóstoklasisty w naszej gminie.

50f01754be0b7_g1Znamy średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasistów. Do testu, który odbył się 1 kwietnia, w całej Polsce przystąpiło 351 507 uczniów.

Średnia liczba uzyskanych punktów wyniosła 25,82. Natomiast w naszej Szkole Podstawowej im. T.J. Działyńskich, 53 uczniów uzyskało średni wyniki 24,83. Niestety, w porównaniu z innymi szkołami gminy, nasi szóstoklasiści pozostali lekko w tyle. Podstawówka w Komornikach na 82 uczniów uzyskała średni wynik 27,56. Natomiast 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chomęcicach zdobyło średni wynik 25,35. Niewiele lepszy wynik nasi szóstoklasiści uzyskali od uczniów we Wirach. Tam na 32 uczniów przypadł średni wynik 24,12.

Na test szóstoklasisty składało się 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Maksymalna ilość punktów, którą można było uzyskać wynosiła 40.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook