Wystawa „Być Kobietą”

Wszyscy artyści zaangażowani w tematykę kobiecości, ciała, aktów i
natury są zaproszeni do wzięcia udziału w wystawie pt. “Kobiety i
kwiaty”.
Organizatorem wystawy jest GOK Komorniki, a kuratorem artysta plastyk
Pani Julia Kaczmarczyk-Piotrowska.
Tegoroczny wernisaż odbędzie się w dniu 14 marca o godz. 17.00 w
Galerii “Piwnica” w Komornikach. Uświetnia on obchody Dnia Kobiet oraz
setną rocznicę debiutu poetyckiego Juliana Tuwima. Prace artystyczne
należy dostarczyć wraz z opisem do Gminnego Ośrodka Kultury w
Komornikach przy ul. Stawnej 7/11.

Wszystkie prace powinny być opatrzone notatką biograficzną.
Organizatorzy nie zwracają kosztów transportu prac, ani nie odpowiadają
za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z GOK
Komorniki. Telefon: 61 8107 449

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook