XV Powiatowy Rajd Rowerowo-Pieszy „Śladami historii” 24.05.2015

Serdecznie zapraszamy na Rajd Rowerowo-Pieszy, który odbędzie się 24.05.2015 w Komornikach.

Cel rajdu:

Popularyzacja czynnych form wypoczynku.
Zwiedzanie interesujących miejsc na trasie.

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach. Sponsor rajdu DHL

Start i miejsce rajdu:

START: 24.05.2015 godz. 10:00
Zbiórka:9:45 Park Strażaka w Komornikach

META: na terenie Ośrodka Sportowego w Komornikach przy ul. Jeziornej 5, ok godz. 13:30

Trasa rajdu:

Trasa rowerowa – ok 30 km: Szlak im. Stanisława Nowaka:

Komorniki ( Park Strażaka)- Szreniawa, Hilarówko, Rosnówko, Trzebaw, Wypalanki, Konarzewo, Głuchowo, Komorniki ( Ośrodek Sportowy)
Przewodniczący trasy: Edward Mączyński, Andrzej Kowalkiewicz, Wiktor Cegiołka

Trasa piesza– ok 10 km : Komorniki ( Park Strażaka)- Rosnowo, Walerianowo, Jezioro Lug, Wieś Szreniawa, Komorniki ( Stadion)

Przewodniczący trasy: Antoni Pawlik, Franciszka Wasilewska, Urszula Kolińska, Maria Grześko

Warunki uczestnictwa:

Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, przepisów ochrony przyrody i podporządkowania się do zaleceń organizatorów.
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Informacja i zapisy:

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach

tel. 618 107 449 e:mail: gokkomorniki@wp.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook