Bliżej natury – wystawa

BLIŻEJ NATURY. Wystawa jest już kolejną ekspozycją poświęconą sztuce i przyrodzie. W ubiegłym roku prezentowaliśmy cykl: MGNIENIA Z NATURY, który zgromadził szerokie grono uczestników i odbiorców. Prowadzona działalność edukacyjna w naszym ośrodku zawiera się w projekcie: LEŚNE PRZEMIANY. Zakres ideowy przedsięwzięcia przyczyni się do zainteresowania problematyką estetyzacji przestrzeni publicznej, pięknem przyrody i ekologią, a najważniejsze zaktywizuje środowisko twórcze do działania.

Propozycja wystawiennicza Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach odnosi się do popularyzacji sztuki inspirowanej przyrodą. Zapraszamy wszystkich, których twórczość inspirowana jest jej pięknem. Tych, którzy z pasją fotografują, rzeźbią, malują lub piszą.

Jeżeli Twoje kompozycje artystyczne mieszczą się w wizji proponowanego tematu, zapraszamy do uczestnictwa. Proszę o zapoznanie się ze szczegółami: Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach zaprasza na kolejną propozycję wystawy.

GOK Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook