Budowy dróg na terenie Gminy Komorniki w 2015 r.

Budowy dróg na terenie Gminy Komorniki w 2015 r.

W pierwszej połowie 2015 Wydział Infrastruktury Komunalnej kontynuuje realizację II etapu Programu Budowy Dróg na terenie Gminy Komorniki (przewidzianego wcześniej na lata 2012-2014) który ze względu na ograniczone środki finansowe przesunięty został na lata 2015-2016. Do połowy maja br. przeprowadzone zostały cztery procedury przetargowe, a kolejne dwie są w realizacji. Podpisano umowy na budowę: III etapu ul.Krzysztofa Kolumba w Komornikach (droga Komorniki-Głuchowo), II etapu ul.Wirowskiej w Komornikach, II etapu ul.Koperkowej w Plewiskach oraz ul.Mokrej i ul.Pszennej również w Plewiskach. Trwają procedury związane z budową ul.Sadowej w Komornikach i ul.Leśnej w Łęczycy. Poniższa tabela przedstawia zakres planowanych prac, ich wartość, oraz wykonawców którzy realizują dotychczas zlecone zadania.

L.p. Nazwa zadania i zakres w km koszt Wykonawca
1. Budowa ul.Krzysztofa Kolumba – drogi łączącej ul.Ks.Malinowskiego w Komornikach z ul.Tęczową w Głuchowie – etap III ( dł. 0,41 km) 839.565,43 Skanska S.A. ul.Gen.L.Zajączka 9
01-518 Warszawa
2. Przebudowa ul.Wirowskiej w Komornikach – etap II (dł. 0,24 km) 332.271,91 Zakład Robót Drogowych
Marek Dachtera
Ul.Ks.Ignacego Posadzego 5b
62-040 Puszczykowo
3. Budowa ul.Koperkowej w Plewiskach – etap II
( dł. 0,72 km)
1.227.501,60 PUB „BRUKPOL” s.c. Strzelce Wielkie 81c 63-820 Piaski
4. Przebudowa ul.Mokrej i ul.Pszennej w Plewiskach
( dł. 0,63 km)
900.000,00 TEIA BUDOWNICTWO Sp.z o.o. ul.Grunwadzka 515C,
62-064 PLEWISKA

Trwają również prace porządkowe kończące dwuletnie zadanie rozpoczęte w 2014r. tj. przebudowę ul.Cienistej, ul.Południowej i ul.Słonecznej w Wirach. Wszystkie prace brukarskie zostały aktualnie zakończone i przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza. Zadanie realizowała spółka INTER-TECH z Komornik, a wartość zadania wyniosła ponad 3 mln złotych. W tegorocznych planach wydatków inwestycyjnych związanych z budową dróg zaplanowano również rozpoczęcie budowy ul.Podgórnej w Plewiskach, ul.Nad Wirynką i ul.Pasieki w Komornikach oraz I etapu przebudowy ul.Kolejowej w Plewiskach. Przetargi ogłoszone zostaną po skompletowaniu wymaganej dokumentacji, oraz uzgodnień z właścicielami infrastruktury podziemnej koniecznej do przebudowania (np.sieć gazowa w ul.Kolejowej).

Arkadiusz Klemczak

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook