Drzwi otwarte w gimnazjum w Komornikach

Gimnazjum w Komornikach im. Edwarda hr. Raczyńskiego serdecznie
zaprasza na drzwi otwarte, które odbędą się dnia 10 marca w godzinach
od 10.00 do 12.00.

W programie drzwi otwartych m.in. – Spotkanie z Dyrektorem placówki i
nauczycielami, którzy obejmą wychowawstwo nad klasami pierwszymi od
września. – Spotkanie osób zainteresowanych klasą sportową z
nauczycielami wychowania fizycznego. – Prezentacja pomieszczeń
edukacyjnych i sali gimnastycznej.
– Dodatkowo przewidziano możliwość uczestniczenia w zajęciach z
wybranych przedmiotów.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook