Biuro geodezyjne Geomart – Plewiska.pl

1

Biuro geodezyjne Geomart

W ramach naszej działalności wykonujemy następujące prace:

 • Opracowanie map do celów projektowych.
 • Wytyczenie budynków.
 • Pomiary inwentaryzacyjne budynków oraz przyłączy do budynków.
 • Pomiary GPS.
 • Cyfrowe opracowanie kartograficzne.
 • Obsługa geodezyjna budownictwa ogólnego i przemysłowego.
 • Wytyczenia obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, tras itp.
 • Badania przemieszczeń, odkształceń i pionowości.
 • Inwentaryzacja oraz lokalizacja uzbrojenia podziemnego.
 • Rozgraniczenia i podział działek.
 • Wznowienie granic nieruchomości.

Kontakt

Marcin Panczew

534-682-649

www.geomart.org.pl

geomart1@geomart.org.pl