Przedszkole Stumilowy Las – Plewiska.pl

róż przód

Przedszkole Stumilowy Las

Nasze przedszkole wykorzystuje w pracy wychowawczo-dydaktycznej metodę opracowaną przez Marię Montessori. Metoda ta stosowana jest prawie na całym świecie. Przyczyniła się do wychowania wielu pokoleń i zaowocowała pozytywnymi wynikami, kształtując ludzi dobrze przygotowanych do życia. Zajęcia z dzieckiem polegają przede wszystkim na pracy samodzielnej, w specjalnie przygotowanym otoczeniu, na które składają się odpowiednio dostosowane mebelki i materiał rozwojowy. Najistotniejszym elementem wychowania jest jednak osoba nauczyciela i stosowane przez niego zasady pracy. Umożliwia to wszechstronny rozwój dziecka . Proces ten jest procesem integralnym, ponieważ obejmuje zarówno sferę fizyczną, psychiczną i duchową przedszkolaka. Każdej z tych sfer odpowiadają inne zajęcia. Wartością , na której pragniemy oprzeć nasze wychowanie jest miłość, która rozwija u dzieci takie cechy jak: otwartość na innych, umiejętność współpracy, samodzielność i radość.
Zapraszamy do naszego przedszkola – trwa nabór do grupy bezpłatnej.

Kontakt

Stumilowy Las
ul. Południowa 48
Plewiska