II Powiatowy Przegląd Muzyczny Zespołów Młodzieżowych "Młyn"

II Powiatowy Przegląd Muzyczny Zespołów Młodzieżowych „Młyn”