Informacja dla przedsiębiorców

CEIDG będzie prowadzona przez Ministra Gospodarki w systemie
teleinformatycznym. W systemie tym będą się rejestrować wyłącznie osoby
fizyczne. Rejestracja w CEIDG będzie się odbywać on – line i będzie
mogła być dokonana z dowolnego miejsca w Polsce lub poza granicami
Polski. Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97 ), po 1 lipca 2011r. organ
ewidencyjny w gminie będzie musiał przenieść do CEIDG aktualne dane
przedsiębiorców najpóźniej do 31 grudnia 2011r. Po tej dacie
dotychczasowe ewidencje prowadzone w gminach będą podlegały
archiwizacji.

W związku z powyższym przedsiębiorcy prowadzący działalność na
podstawie zaświadczenia, w którym przedmiot działalności jest w formie
opisowej, posiadają zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wydane do 31 grudnia 2007r. lub nie prowadzą działalności
gospodarczej i nie dokonali formalności z wykreśleniem wpisu powinni
zgłosić się w Urzędzie Gminy Komorniki w celu uaktualnienia wpisu do
ewidencji poprzez dopisanie numeru NIP oraz kodów PKD-2007. Brak
aktualnych danych uniemożliwi przekazanie informacji o podmiocie do
centralnej ewidencji.

Informacja pochodzi z serwisu komorniki.pl

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook