Informacja o zapisach dzieci z rocznika 2008 i 2009

Informacja o zapisach dzieci z rocznika 2008 i 2009

Szkoła Podstawowa im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska tel./fax (61) 8677-537 www.spplewiska.pl ogłasza w dniach od 02.03.2015 do 31.03.2015 zapisy do klasy I na rok szkolny 2015/2016 wszystkich dzieci z rocznika 2009 i dzieci z rocznika 2008, które nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2014/2015

Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dniach: 02.03.2015– 31.03.2015 w godz. 730-1500 oraz 02.03., 04.03., 10.03., 12.03., 16.03., 18.03., 24.03., 26.03., 30.03. dodatkowo w godz. 16.00-18.00

Obwód szkoły obejmuje całą miejscowość Plewiska. Dokumenty wymagane przy zapisach: dowód osobisty rodzica, metryka urodzenia i PESEL dziecka, wniosek lub karta zgłoszenia, które można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły(www.spplewiska.pl/ w zakładce Rekrutacja). W przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dodatkowo oświadczenia: o zamieszkaniu kandydata,
o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki, o miejscu pracy rodzica/prawnego opiekuna. W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie. W tych dniach będzie również możliwość zapisania dzieci z obwodu naszej szkoły do klas II-VI.

ZAPRASZAMY

Halina Piątek – dyrektor szkoły

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook