Konkurs na „Bombkę Bożonarodzeniową”

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek
Kultury wraz z gimnazjum, szkołami i przedszkolami Gminy Komorniki
przygotował konkurs na “Bombkę Bożonarodzeniową”.
Celem konkursu jest prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.
Pokazanie radości, klimatu i nastroju zbliżających się świąt.
Prace konkursowe (bombki), należy dostarczyć do 17 grudnia 2012r. do
Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach.

Konkurs będzie rozpatrywany, aż w sześciu kategoriach wiekowych:I –
dzieci przedszkolneII – dzieci ze szkoły podstawowej “zerówki” i klasy
I.III – dzieci ze szkoły podstawowej klas II i IIIIV – dzieci ze szkoły
podstawowej klas od IV do VIV – młodzież gimnazjalnaVI – pozostałe
grupy (młodzież ponadgimnazjalna, dorośli i grupy rodzinne)

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z
przedszkoli i szkół oraz pracowni plastycznych i Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy Komorniki.Dane autora należy umieścić na kartce
przyczepionej do bombki. UWAGA ! W każdej kategorii wiekowej dana
szkoła lub placówka (w tym także Koła Gospodyń Wiejskich), przesyłają
do oceny JEDNĄ PRACĘ.Prace mogą być wykonane w dowolnej technice jako
praca indywidualna lub zbiorowa (dotyczy najmłodszych grup wiekowych –
przedszkola i “zerówek” oraz klas I ).
Jury konkursowe przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez
organizatora we wszystkich kategoriach wiekowych. Wystawa prac odbędzie
się podczas spotkania wigilijnego w dniu 20.12.2012 w Plewiskach.
Wyróżnieniem jest również ekspozycja prac na wystawie pokonkursowej w
GOK Komorniki i publikowanie w środkach masowego przekazu.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook