Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Komorniki zaprasza w dniach 28.09–05.10.2015 r. do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, w skład której wchodzi także gmina Komorniki.

Każdy z mieszkańców może zapoznać się z projektem, który dostępny jest na stronie urzędu Gminy Komorniki, a także wyrazić swoją opinię i złożyć uwagi za pomocą formularza elektronicznego.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020, dlatego też ważnym elementem w jego tworzeniu jest uczestnictwo mieszkańców.

PGN umożliwi naszej gminie występowanie o dofinasowanie ze środków unijnych i krajowych zadań ujętych w przedmiotowym planie.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki

Załącznik numer 1 Harmonogram rzeczowo finansowy

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook

Inne wydarzenia:

Nowy klub sportowy – Orły Plewiska

Rozpoczął swoją działalność klub sportowy “Orły Plewiska” na oficjalnejstronie klubu można znaleźć szczegółowe informacje dotycząceharmonogramu treningów i spotkań w ramach B-klasy. Młodym piłkarzomżyczymy wielu sukcesów

Przebudowa ulicy Ogrodowej

Zgodnie z planem jaki wcześniej nakreśliły władze Gminy Komornikizakończyła się przebudowa ul. Ogrodowej, na 400-metrowym odcinkupołożony został chodnik z kostki brukowej, a także asfaltowanawierzchnia. Utwardzenie