Lodowisko w Plewiskach – już otwarte !

Wszyscy amatorzy łyżwiarstwa jak i profesjonaliści ucieszą się
informacją o tym, że w Plewiskach przy ul. Zielarskiej powstało mini
lodowisko naturalne. Dla młodzieży oraz dzieci jest to idealne
rozwiązanie na przyjemne spędzenie czasu podczas trwających ferii
zimowych. Lodowiska są dostępne za darmo. Poniżej prezentujemy
regulamin lodowiska, którego należy przestrzegać.

Drugie lodowisko powstało także w Komornikach przy szkole podstawowej
na ul. Staszica

Pomocy przy utworzeniu lodowiska udzielili: SP Komorniki, OSP Plewiska
oraz GOSiR Komorniki.

Zapraszamy do korzystania !

Lodowisko w Plewiskach 2012
Regulamin korzystania z lodowiska, którego należy przestrzegać !
1.Lodowisko jest czynne codziennie od świtu do zmierzchu (przy ujemnej
temperaturze).

2. Korzystanie z lodowiska jest bezpłatne.

3. Użytkownicy korzystają z lodowiska na własną odpowiedzialność.

4. Od korzystających z lodowiska wymaga się szczególnej ostrożnej i
bezpiecznej jazdy.

5. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na
kolana, łokcie i
nadgarstki, jest zabroniona.

6. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać
na terenie lodowiska
wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli
ustawowych, bądź prawnie
udokumentowanych.

7. Zabrania się:
– palenia tytoniu podczas korzystania z lodowiska,
– wnoszenie oraz spożywania alkoholu i innych używek na teren lodowiska,
– przebywanie po spożyciu alkoholu i innych używek na terenie lodowiska,
– wprowadzania i wpuszczania psów na lodowisko,
– wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i
zanieczyszczających lodowisko,

8. Za wypadki na terenie lodowiska wyłączną odpowiedzialność ponoszą
korzystający z
lodowiska.

9. Jazda na łyżwach czy rolkach jest sportem niebezpiecznym.
Przestrzeganie zasad tego
regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.

10. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na
obiekcie ponosi
użytkownik w związku, z czym, za szkody zarówno na osobie jak i na
mieniu, wynikłe z
użytkowania lodowiska organizator nie ponosi odpowiedzialności.

11. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się: urządzania wyścigów,
niebezpiecznych zabaw,
jazdy z torebkami, plecakami i aparatami fotograficznymi, rozmów przez
telefon komórkowy w
trakcie jazdy, jazdy z dziećmi na rękach, wprowadzania zwierząt.

12. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby w łyżwach.

13. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznanie się i
przestrzegania niniejszego
regulaminu

14. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu
zostaną usunięte z lodowiska.

Regulamin zatwierdził:
Dyrektor GOSiR Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook