Mieszkańcy mają głos

Mieszkańcy mają głos

Władze gminy oddały w ręce mieszkańców wybór sposobu zagospodarowania terenu przy ul. Zielarskiej w Plewiskach. W 2012 roku powstał tam plac zabaw i siłownia plenerowa z małym boiskiem wielofunkcyjnym. Teraz gmina planuje dalsze urządzenie tego terenu (1.6 ha) pod rekreację i odpoczynek. Decyzja ma należeć do mieszkańców. Do wyboru zaproponowano trzy warianty:

1. Park rekreacyjny z zielenią parkową i alejkami. Koncepcja zawiera także montaż urządzeń zabawowych dla dzieci młodszych, stanowiących uzupełnienie placu zabaw istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowo planowana jest górka pełniąca w okresie zimowym funkcję górki saneczkowej o łagodnym nachyleniu. Wariant 1 przedstawia rysunek Z.02

2. Park rekreacyjny z boiskiem wielofunkcyjnym, z zielenią parkową i alejkami. Koncepcja zawiera także montaż urządzeń zabawowych dla dzieci młodszych, stanowiących uzupełnienie placu zabaw istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowo planowana jest górka pełniąca w okresie zimowym funkcję górki saneczkowej o łagodnym nachyleniu. Wariant 2, w zależności od lokalizacji oraz wymiarów boiska wielofunkcyjnego, ilustruje rysunek Z.03.1 oraz Z.03.2.

3. Park rekreacyjny z zestawem urządzeń typu streetworkout, z wprowadzeniem zieleni parkowej wraz z układem alejek parkowych. Dodatkowo planowana jest górka pełniąca w okresie zimowym funkcję górki saneczkowej o łagodnym nachyleniu. Wariant 3 przedstawia rysunek Z.04.

Nad obszarem, na którym planowana jest budowa parku rekreacyjnego lub sportowo-rekreacyjnego przebiega linia wysokiego napięcia, która w znacznym stopniu ogranicza obszar zainwestowania. Dodatkowym elementem wpływającym na przyszły sposób zagospodarowania terenu jest rów odwadniający, biegnący przez cały obszar planowanej inwestycji.
Powyższe ilustruje rys. Z.01.

Oddając do konsultacji sprawę zagospodarowania terenu rekreacyjnego, chcemy poznać opinie mieszkańców, czyli jego bezpośrednich użytkowników, jak chcieliby wypoczywać w Plewiskach. Osiedle Zielarskie i jego okolice to tysiące mieszkańców – zależy nam, by blisko domu mieli miejsce do wypoczynku – mówi Jan Broda, wójt. Realizację zwycięskiej koncepcji planuje się na rok 2017.
Opinie i sugestie można zgłaszać na adres mailowy: sekretariat@komorniki.pl lub inwestycje@komorniki.pl do 30.05.20216 r.
UG Komorniki

rys.Z.02-wariant1

rys.Z.03.1-wariant2opcja1

rys.Z.03.2-wariant2opcja2

rys.Z.04-wariant3

UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook