Monitoring jakości powietrza w Gminie Komorniki

Monitoring jakości powietrza w Gminie Komorniki

Informujemy, że na terenie Gminy Komorniki zamontowano trzy czujniki monitorujące stan jakości powietrza (pyły PM2,5 i PM10) oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Urządzenia pomiarowe zainstalowane są w:

  • Plewiskach – Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 612a;
  • Komornikach – Przedszkole im. Króla Maciusia, ul. Korczaka 5;
  • Wirach – Przedszkole „Wesoła Kraina”, ul. Szreniawska 4.

Pomiar wykonywany jest w sposób ciągły, w interwale czasowym wynoszącym trzy minuty przez całą dobę. Wyniki można oglądać na stronie internetowej panel.syngeos.pl. Rezultaty przedstawiane są w formie wykresu z uwzględnieniem obowiązujących norm ujętych w prawodawstwie. Zamontowane urządzenia charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru, jednak należy mieć świadomość, że otrzymywane wyniki mają charakter poglądowy.

UWAGA: Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie, mogą zainstalować aplikację Syngeos. Bezpłatną aplikację można pobrać ze sklepów odpowiednich dla systemów Android lub IOS.

17844r17

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook