Natalia Gargulińska – Smoczyńska

Smoczyńska

Imię: Natalia

Nazwisko: Gargulińska – Smoczyńska

Wiek: 34

Miejsce zamieszkania: Komorniki, ulica Polna

Wykształcenie: wyższe

Przynależność do komitetu wyborczego: Aktywni dla Gminy

Skrócona historia życia: “Ekonomistka, społecznik, matka. Mieszkam na Osiedlu Soplicowo od 8 lat. Do Rady Gminy kandyduję po raz pierwszy. Od kilku lat działam społecznie w Radach Rodziców i Radzie Osiedla Polna. Zdobyte oświadczenie chciałabym wykorzystać w pracy samorządowej. Uważam, że każdy mieszkaniec Gminy powinien dobrze czuć się w miejscu, które zamieszkuje.

Jakie działania jako radny zamierza Pan / Pani podjąć na rzecz gminy?: “Uważam, że przez wspólne działanie radnych i mieszkańców, możemy zrealizować więcej. W nadchodzącej kadencji samorządu jako radna zamierzam:

•Podjąć starania o jak najszybsze wyprowadzenie ruchu samochodów
ciężarowych z ulicy Polnej.
•Popierać inicjatywy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w gminie.
•Uruchomić działania zmierzające do poprawy warunków drogowych
i stanu oświetlenia ulic.
•Zainicjować starania o budowę bezpiecznych ścieżek rowerowych.

Dlaczego własnie Pana / Panią wyborcy powinni wybrać jako radnego Gminy Komorniki?: “Jako radna pragnę, przede wszystkim, służyć mieszkańcom swoim
zaangażowaniem w nasze lokalne sprawy i realizować te projekty, które będą możliwe do wykonania. Nie chcę i nie będę obiecywać Państwu „gruszek na wierzbie”. Proszę Państwa o kredyt zaufania. Proszę, aby Państwo pamiętali, iż mają wpływ na przyszłość naszej lokalnej społeczności i mogą o niej zadecydować w trakcie wyborów samorządowych 16 listopada 2014.”

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook