Nowe inwestycje mieszkaniowe w Plewiskach

Bezpieczny developer tylko z rachunkiem powierniczym!Plewiska są jedną
z tych pod poznańskich lokalizacji gdzie developerzy chętnie decydują
się na nowe inwestycje mieszkaniowe. Z punktu widzenia osób
zainteresowanych zakupem mieszkania w naszej miejscowości to oczywiście
dobra wiadomość bo im więcej inwestycji tym większy wybór dla
kupujących. Należy jednak pamiętać że w dobie kryzysu warto powierzać
nasze pieniądze sprawdzonym i bezpiecznym developerom. Ze względu na
nowe regulacje prawne jako klienci mamy do dyspozycji nowe mechanizmy
zabezpieczające nasze czyli kupujących interesy.
Nowe zasady deweloperskie obligują dewelopera do prowadzenia rachunku
powierniczego. W praktyce rachunek powierniczy wykorzystywany jest przy
transakcjach, między bankiem a deweloperem i ma na celu zwiększenie
bezpieczeństwa środków pieniężnych wpłacanych przez klienta tytułem
zapłaty za wybrane mieszkanie. Stronami umowy w rachunku powierniczego
są: bank, który prowadzi rachunek powierniczy i kontroluje wszystkie
przepływy pieniężne oraz posiadacz rachunku – deweloper. Środki
pieniężne znajdujące się na rachunku powierniczym pozostają jednak
własnością Klientów dewelopera – stan ten trwa do momentu aż deweloper
spełni warunki konieczne do wypłaty danej transzy na rzecz dewelopera (
zostanie oddany kolejny etap budowy inwestycji). W przypadku, gdy do
tego nie dojdzie, środki powinny być zwrócone kupującemu mieszkanie.
Na takich zasadach działa już Łowiccy Grupa Deweloperska, która
wystartowała w ostatnim miesiącu z nową inwestycją w Plewiskach pod
Poznaniem. Inwestycja będzie składać się z mieszkań od 54 m2 z ogrodem
do 101m2 z dużym tarasem pozwalającym w pełni korzystać z ciepłych dni
całej rodzinie.

Głównym założeniem inwestycji mieszkaniowej Rodzinne Tarasy jest
stworzenie niezwykle funkcjonalnej i komfortowej przestrzeni
mieszkalnej z otwartymi tarasami i ogrodami. Nasze apartamenty mają dać
nowy horyzont życiowy, doskonały dla ludzi aktywnych i szukających
ciekawej alternatywy dla mieszkań w Poznaniu. Dodatkowo, nasi klienci
mogą sami zaprojektować układ swojego wymarzonego mieszkania lub
skorzystać z gotowych projektów zagospodarowania wnętrz.
Pierwszy etap naszej inwestycji składać się będzie z 12 mieszkań – mówi
Łukasz Łowicki, prezes spółki Łowiccy Grupa Deweloperska.

Lokalizacja inwestycjiWiosenna
ŁOWICCY GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.
ul. Krauthofera 13/1
60-203 Poznań
email: kontakt@lowiccy.pl

www.lowiccy.pl

REGON: 302328540
KRS: 0000447324
NIP: 779-241-09-86

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook