Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – tzw. PSZOK.

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – tzw. PSZOK.

“Szanowni Mieszkańcy Gminy Komorniki

Z dniem 30 marca 2016 roku Związek Międzygminny “Centrum Zagospodarowania OdpadówSELEKT” w Czempiniu uruchamia w Gminie Komorniki Punkt Selektywnej Zbiórki OdpadówKomunalnych – tzw. PSZOK.
PSZOK usytuowany jest w Plewiskach, przy ul. Kolejowej (za Herbapolem, na terenie gospodarstwa rolnego) i będzie czynnyw następujące dni tygodnia:
-poniedziałek 15.00 – 18.00
-wtorek 15.00 – 18.00
-środa 9.00 – 12.00
-czwartek 15.00 – 18.00
-sobota 10.00 – 14.00

W PSZOK będą przyjmowane następujące odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych typu: ogródki działkowe i domki letniskowe zgodnie z obowiązującym Regulaminem:
-odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania, wielomateriałowe)
-odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie)
-przeterminowane leki
-chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin)
-zużyte baterie, akumulatory
-zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
-meble i inne odpady wielkogabarytowe
-odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany)
-zużyte opony”

mapka PSZOK
UG Komorniki

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
Facebook